Tag-arkiv: jul

Psykoterapi /-analyse

Psykoterapi og psykoanalyse kan være vejen frem, fx når  stress, angst og depression har sat sig fast. Du kan da have oplevelsen af, at  du er ‘helt ude af dig selv’.  Livet kan føles tomt, meningsløst, fastlåst eller fyldt med håbløse gentagelser, og du kan ikke længere finde løsninger i det vante.

Jeg er eksamineret  psykoterapeut – psykoanalytiker  fra C.G. Jung Instituttet og har siden 1.2.2009 haft privat praksis i Lyngby, hvor jeg tilbyder psykoterapi og psykoanalyse. Også udenfor normal arbejdstid.

Psykoterapi og psykoanalyse hvordan
Psykoterapi er velegnet i forløb  hvor du har fokus på et enkelt tema som fx stress, angst eller depression, eller følelser at tomhed, forladthed, tristhed eller ensomhed. Vi kan sætte fokus på partneren, jobbet eller familien eller på hvordan I får en bedre jul eller en bedre sommerferie.

Med en psykoanalyse/personlig analyse kommer du i et længerevarende personlighedsforvandlende forløb. Analysen handler om at forstå og at vikle sig ud af hæmmende og unødvendige begrænsninger. Vi bruger mange forskellige terapeutiske metoder fx kan vi bruge dine drømme til at arbejde med en mere omfattende udfoldelse af det medfødte potentiale.

Man behøver altså ikke at være syg, for at gå i psykoterapi eller psykoanalyse. Stress, angst og depression er i min forståelse da heller ikke sygdomme. Det er psykiske tilstande, der kan ses som det ubevidstes forsøg på at skabe balance mellem det indre liv og det ydre. Ubalancer kan komme af for høj grad af tilpasning til ydre krav, hvor tilpasningen sker på bekostning af kontakten indadtil. Når vi igennem barndom, ungdom og senere i livet i for høj grad tilpasser os omgivelsernes krav, kan vi miste fornemmelse af, hvem vi selv er. Så er det, at stress, angst og andre svære tilstande ofte viser sig.

Som tidligere arbejdsmiljø- og organisationskonsulent har jeg gennem mange år haft et stort fokus på stress. Jeg ser stress som et resultat af, at der er noget ubevidst, der er blevet trigget (på arbejdet er det ofte af en ubehagelig chef eller kollega). Du kan i mange tilfælde dæmpe din stress med gode mindfulness teknikker. Når mindfulness teknikker ikke rækker, kan psykoanalysen være et relevant redskab, hvor vi sammen undersøger,  hvad det er i din personlige historie, der bliver aktiveret. Når du er bevidst om, hvad det er i dig selv, der bliver aktivt, kan du lære at håndtere det, og således undgå, at få aktiveret en voldsom angst m.v.. Du kan læse mere om min stresstilgang her: Komplekser-stresstilstande-artikel-i-Tidsskrift-for-psykoterapi-2016-3.pdf

Du kan læse meget mere om jungiansk psykoanalyse og psykoterapi på websitet www.jung-for-alle.dk

Velkommen til!