Bøger om kvindens udvikling

  1. Pia Skogemanns bog Kvindeligehed i vækst hander om kvindelig individuation, altså den naturlige psykologiske udviklingsproces, hvor vi – med fokus på kvinden – bliver os selv, beskrevet med udgangspunkt i jungiansk psykologi.
  2. Marianne Ammitzbølls bog ‘Den viise kvinde’ handler om overgangsoplevelser og indre vækst for kvinder. Denne bog er en gave for kvinder, der interesserer sig for det symbolske i jungiansk psykologi.