Bøger om terapi og om at ‘finde sig selv’

Marie Cardinals bog ‘Ord som forløser’, om en fransk kvinde, der er opvokset i Algier og som ved psykoanalytisk behandling gennem 7 år, får  optrævlet de episoder og konflikter, der er skyld i hendes årelange psykiske og fysiske sygdom.  1980/261 sider

Jytte Back Grønkjærs bog ‘Tabt, fortabt og fundet igen’ handler om de tidlige skader på sindet og deres heling. Med udgangspunkt i C.G Jungs psykologi, men også med inddragelse af Freud, Adler, Horney og en lang række andre psykologer og terapeuter, har Grønkjær skrevet en både varm og engageret brugsbog, som hun har tilegnet alle de såkaldt fortabte børn, dem der nu som voksne kan mærke, hvad manglende kærlighed og forladthed betyder.
Ved siden af at være engageret og personlig, er Tabt, fortabt, fundet igen uhyre spændende, også set fra en teoretisk synsvinkel.
Ifølge Grønkjær består det enkelte menneskes muligheder i en både intellektuel og følelsesmæssig forståelse af ens egen livshistorie. Den er forudsætningen for evnen til selvkærlighed og selvomsorg og dermed også forudsætningen for at kunne leve en voksentilværelse, hvor omsorg og engagement kan komme til udtryk og udmønte sig i en naturlig næstekærlighed.

Marianne Ammitzbølls bog ‘Den viise kvinde’ handler om overgangsoplevelser og indre vækst for kvinder. Denne bog er en gave for kvinder, der interesserer sig for det symbolske i jungiansk psykologi.

Den nødvendige smerte – om sorg, sorgterapi og kriseintervention. Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick