Stress, angst, depression

Som tidligere arbejdsmiljøkonsulent har jeg fokus på stress og jeg forholder mig til stress ud fra både organisatoriske og individuelle vinkler. Jeg opfatter stress som en reaktion på ubevidst angst, der bliver aktiveret af personer eller situationer, der ligner noget, som vi har haft det vanskeligt med tidligere i livet, men som i dag er helt fortrængt. Stress kan – hvis den ikke behandles – føre til depression.

Når barndomsvanskeligheder og -traumer trigges fx af en chef eller en kollega, kan stressen tage os, og ingen kan begribe, hvad der foregår. Vi kommer helt ud af os selv. Vi er i virkeligheden grebet af en angst, der – når det er værst – svarer til angsten for at være forfulgt at løver og andre rovdyr. Vi lider, og nogle gange så forfærdeligt, at vi næsten ikke kan holde ud at være til.  Når vi kommer væk fra den situation eller den person, som trigger os, begynder vi at falde til ro. Lige indtil vi skal tilbage til problemet. Så er den gal igen.
Fordi jeg forstår stress på den måde, vil jeg være optaget af hjælpe dig til at dykke ned i og reflektere over sammenhægen mellem din stresshistorie og de fortrængte vanskeligheder i de opvækst, som ligner. Vejen ud af stressen handler om at forstå, hvordan stressen opstår og herefter lære at rumme de svære følelser, der kobler sig til fortrængte svære oplevelser fx at være blevet mobbet i skolen.

Ubehandlet stress bliver meget ofte værre med tiden – affekten bliver voldsommere og det bliver vanskeligere og vanskeligere at falde til ro; at komme ud af stressen …. og det kan fortsætte lige indtil stressen sætter sig som en depression.
Stress er således en invaliderende tilstand, som skal tages meget alvorligt og gør vi det, ligger der en stor mulighed for personlig udvikling, når vi bliver bevidste om, hvordan vores stress opstår og vi lærer at rumme den personlige historie, der ligger bag.

Jeg arbejder med seks stresstilstande; faint, fly, freeze, flight, fidget, fight og en syvende tilstand flow, hvor  den psykiske energi bare flyder frit. Se eventuelt en uddybende introduktion til min stresstilgang i den ovenfor nævnte artikel i Tidsskrift for Psykoterapi 2016/3.

Med min tilgang til stress bliver det åbenbart, hvorfor ’Sofie’ ikke får stress af det, som stresser ’Marie’ og omvendt. Nogle mener at denne tilgang til stress fritager arbejdspladsen for ansvar. Det mener jeg ikke, tværtimod har arbejdspladsen et stort ansvar for at ansætte ledere og udvikle organisationer, som kan medvirke til at skabe sunde rammer for et godt psykisk arbejdsmiljø.

 

Der er lukket for kommentarer.