STRESS

Som tidligere arbejdsmiljøkonsulent har jeg fokus på stress og jeg forholder mig til stress ud fra både organisatoriske og individuelle vinkler.

Ud fra den individuelle vinkel er jeg primært optaget af sammenhængen mellem stresshistorien og den personlige historie. Se eventuelt mere herom i den ovenfor nævnte introduktion til mit foredrag.
Når barndomsvanskeligheder og -traumer trigges fx af en chef eller en kollega,  kan stressen eller ‘fanden’ tage os og ingen kan begribe, hvad der foregår. Vi fragmenterer, kan ikke holde sammen på os selv. Vi lider – nogle gange så forfærdeligt, at vi næsten ikke kan holde ud at være til.  Og når vi kommer væk fra det eller den person, som trigger os, begynder vi at falde til ro. Lige indtil vi skal tilbage til problemet. Så er den gal igen.

Det handler om re-traumatisering og det kan vi ikke holde til i længden. Derfor bliver ubehandlet stress også værre med tiden – affekten bliver voldsommere og det bliver vanskeligere og vanskeligere at falde til ro; at komme ud af stressen. Det er invaliderende og derfor skal stress tages meget alvorligt. Men der ligger så samtidigt en stor mulighed for personlig udvikling, når du bliver bevidst om hvordan din stress opstår og lærer at rumme den personlige historie, der ligger bag.
Jeg arbejder med seks stresstilstande; faint, fly, freeze, flight, fidget, fight og en syvende tilstand flow, hvor  den psykiske energi bare flyder frit og så bruger jeg min modoverføringsprocesser til at opfange klientens angst bag de seks stresstilstande. Se eventuelt en uddybende introduktion til min stresstilgang i den ovenfor nævnte artikel i Tidsskrift for Psykoterapi 2016/3.

Med min tilgang til stress bliver dette åbenbart, hvorfor ’Sofie’ ikke får stress af det, som stresser ’Marie’ og omvendt. Men denne tilgang fritager ikke arbejdspladsen for ansvar. Tværtimod har arbejdspladsen et stort ansvar for at ansætte ledere og udvikle organisationer, som kan medvirke til at skabe sunde rammer for et godt psykisk arbejdsmiljø.