Terapi

Psykoterapi/psykoanalyse giver en tryg, fortrolig og ikke-vurderende ramme for at tale om, arbejde med og reflektere over forhold i din tilværelse, som du gerne vil udvikle.  Måske dine arbejdsforhold  eller familieforhold er rigeligt udfordrende, umulige eller måske helt utålelige. Måske er du i en situation, hvor har en oplevelse af at du ikke kan få dit medfødte potentiale i spil.

Terapien forgår oftest som en samtale om dit liv, dine udfordringer, håb og drømme, om følelser, du måske har svært ved at forstå og rumme; sorg, vrede, ensomhed, irritation.

Vi kan arbejde med flere forskellige metoder, efter dine ønsker. Nogle klienter kommer med drømme, andre vil gerne arbejde med sandplay. Nogle vil gerne holde sig til at tale om tingene. Og nogle vil gerne arbejde med deres typologi.

Jeg har specialiseret mig i en moderne psykodynamisk version af Jungs typologi.  På det grundlag kan jeg også tilbyde både test og opfølgning på test på både enkeltpersoner og grupper og hermed også familier. Se mere her.

Hvor lang tid går man i psykoterapi/psykoanalyse?

Hver session er på 1 time. Det er vanskeligere at sige noget om længden på et terapeutisk forløb. Nogle mennesker kommer 5 timer og får en løst en problematik andre vil bruge et halvt år på at løse.  Men vi aftaler et forløb og følger løbende op efter aftale.
Jeg tilbyder jungiansk analyse, som er en psykoanalyse, der er en omfattende og personlighedsforvandlende terpi, der kan tage 3-4 år måske mere, hvor du kommer fast en gang om ugen.
Jeg tilbyder også korte terapiforløb, hvor du arbejder med et bestemt tema. Det kan fx handle om udfordringer på jobbet, i parfoldet eller med børn eller forældre.

Der kan være perioder i det psykoterapeutiske forløb, hvor man kommer i følelsesmæssig kontakt med fortrængte oplevelser af tab og traumatiske oplevelser og det kan give en følelse af stor tristhed. Her er relationen til terapeuten vigtig – det er afgørende, at du føler dig forstået og rummet af psykoterapeuten, så du ved hjælp af relationen med terapeuten kan komme frem til selv at rumme dine følelser.

 

Der er lukket for kommentarer.